Zapytania ofertowe

„TRANSDOM” Konieczkowski Janusz przygotowując się do przedsięwzięcia w
ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie:
1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, numer wniosku: RPPK.01.04.01-18-0281/17
związanego z „Zakupem i wdrożeniem innowacyjnej technologii wytwarzania
elementów turbosprężarek metodą druku 3D”, zaprasza do składania ofert na :

1. „kompleksową dostawę urządzeń technologicznych  do produkcji metodą
druku 3D w metalu”

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prowadzonego postepowania ofertowego numer 1/2017 z dnia 24.10.2017 r. na  „kompleksową dostawę urządzeń technologicznych do produkcji metodą druku 3D w metalu”, najbardziej konkurencyjną ofertę na dostawę urządzeń będących przedmiotem postępowania złożyła firma 3D Lab  Sp. z o.o. ul. Branieckiego 11/92, 02-972  Warszawa. 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prowadzonego postepowania ofertowego numer 2/2017 z dnia 24.10.2017 r. na „dostawę urządzeń technologicznych do analizy turbosprężarek”, najbardziej konkurencyjną ofertę na dostawę urządzeń będących przedmiotem postępowania złożyła firma CIMAT Sp. z o.o. ul. Raczkowskiego 4, 85-862 Bydgoszcz. 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prowadzonego postepowania ofertowego numer 3/2017 z dnia 24.10.2017 r. na  „dostawę sprężarki śrubowo olejowej z wbudowanym osuszaczem”, najbardziej konkurencyjną ofertę na dostawę urządzenia  będącego przedmiotem postępowania złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek „AIRPOL” Sp. z o., ul. Nieszawska 15, 61-021 Poznań. 


Lista podstron

Nasze produkty

Nasze produkty

O sklepie

Nasz sklep w internecie

 
UA-28219815-1